BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 1 april 2019

Van 16.20 uur tot 16.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joel Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Margaretha Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Waarnemend algemeen directeur:

Daniel Sterckx

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Publicatiedatum: 04/04/2019