BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 8 april 2019

Van 16.20 uur tot 16.25 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Lid vast bureau:

Joery Verhoeven

 


Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 08/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. GOEDKEURING VERWERKINGSOVEREENKOMST INTERLEUVEN.

Publicatiedatum: 08/04/2019