BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 15 januari 2024

Van 16 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Bart Devisch

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 30 JANUARI 2024.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

DIENST WELZIJN. GOEDKEURING AANLEG WERVINGSRESERVE MAATSCHAPPELIJK WERKER B1-B3.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Publicatiedatum: 29/01/2024