BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 8 juli 2019

Van 15.30 uur tot 15.35 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Greet Goossens en Joery Verhoeven

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Leden Vast Bureau:

Marc Morris en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 8 juli 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 24 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 24 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2019