BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 maart 2019

Van 17 uur tot 17.10 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

WERKZAAMHEDEN VAST BUREAU. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.