BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 13 mei 2019

Van 16.45 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Lid vast bureau:

Greet Goossens

 


Overzicht punten

Zitting van 13 mei 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 14/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 mei 2019

 

CONTRACTEN. BESTELBONS OCMW.

Publicatiedatum: 14/05/2019