BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 juni 2019

Van 15 uur tot 16 uur

 

Aanwezig:

Waarnemend voorzitter:

Greet Goossens

Leden Vast Bureau:

Marc Morris en Joery Verhoeven

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Lid vast bureau:

Tom Philips

 


Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Juridische grond

  • Artikel 83 van het decreet lokaal bestuur
    De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

 

 

Bijlagen

  • Notulen van de zitting van 10 juni 2019.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 10 juni 2019 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019