BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 11 maart 2019

Van 16.20 uur tot 16.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. GOEDKEURING VERWERKINGSOVEREENKOMST CIPAL SCHAUBROECK.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

AFDELING MENS. OPSTART PROCEDURE VIA INTERNE PERSONEELSMOBILITEIT VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MENS OP NIVEAU C1-C3.

Publicatiedatum: 11/03/2019