BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 11 maart 2019

Van 16.20 uur tot 16.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

ZITTINGEN VAST BUREAU. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. GOEDKEURING VERWERKINGSOVEREENKOMST CIPAL SCHAUBROECK.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

AFDELING MENS. OPSTART PROCEDURE VIA INTERNE PERSONEELSMOBILITEIT VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MENS OP NIVEAU C1-C3.