AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 juni 2021

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Pieter Sempels, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny en Hans Neckebrouck

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME ONTSLAG LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST ROOS DE BACKER.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RITA VANDENDRIESSCHE.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. EEDAFLEGGING LID.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

BUDGET. GOEDKEURING JAARREKENING 2020.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 18/06/2021