AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 juni 2020

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 30 juni 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 juni 2020

 

WERKZAAMHEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 juni 2020

 

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. KENNISNAME VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG EN VERVANGING DOOR ROOS DE BACKER.

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 juni 2020

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 juni 2020

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 19/06/2020