AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 31 augustus 2021

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BEHEERSCOMITÉ GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GD-PBW) INTERLEUVEN.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING PLAATSVERVANGEND AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERING VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VZW.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

JAARREKENING 2020. VASTSTELLING DEEL OCMW.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

COVID-19. GOEDKEURING BESTEDING SUBSIDIE VOEDSELHULP.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 20/08/2021