AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 maart 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Maria Andries, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn, Pieter Sempels, Hans Neckebrouck en Sonia Stiasteny

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER. AANPASSING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

SCHULDBEMIDDELING. KENNISNAME JAARVERSLAG 2020.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 19/03/2021