AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IGO 17 DECEMBER 2021 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

DEELNAME AAN HET SYSTEEM VAN MINIMALE LEVERING AARDGAS VOOR PERIODE 1 NOVEMBER 2021 TOT EN MET 31 MAART 2022.

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIE. AANPASSING REGLEMENT.

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

TUSSENKOMST TELEFOONKOSTEN. OPHEFFING REGLEMENT.

Publicatiedatum: 15/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 15/10/2021