AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 mei 2019

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. KENNISNAME EINDE VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 28 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

AANGEPAST VERVOER. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VZW MOBIEL.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

SCHULDBEMIDDELING. KENNISNAME BASISREGISTRATIE SCHULDBEMIDDELING.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 17/05/2019