AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 15 december 2020

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME ONTSLAG LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST HANS NECKEBROUCK.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN KIM DE BONTRIDDER.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING AANPASSING 1 MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

MAALTIJDEN AAN HUIS. GOEDKEURING PRIJSAANPASSING EN FACTURATIE DOOR TRAITEUR.

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 december 2020

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 04/12/2020