AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 april 2020

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 28 april 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 april 2020

 

SCHULDBEMIDDELING. KENNISNAME BASISREGISTRATIE SCHULDBEMIDDELING.

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 april 2020

 

MEERJARENPLAN. KENNISNAME VASTSTELLINGEN TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID OVER MEERJARENPLAN GEMEENTE EN OCMW BERTEM 2020-2025.

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 april 2020

 

BUDGETHOUDERSCHAP. VASTSTELLING BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR.

Publicatiedatum: 17/04/2020