BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 maart 2019

Van 20.15 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Joris Fonteyn

 


Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Toelichting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKKOORDVERKLARING VERTEGENWOORDIGING OCMW BERTEM IN RAAD VAN BESTUUR IGO.

 

Toelichting

De raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Bertem gaat akkoord dat Bart Clerckx, schepen in gemeente Oud-Heverlee, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, naast de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee ook het OCMW van Bertem vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO. Dit akkoord is nodig om gebruik te kunnen maken van de 'in-house' uitzondering op de wet overheidsopdrachten.

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

BOUWPROJECT KERSTRAAT. VERBREKING OVEREENKOMST VLABO.

 

Toelichting

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bertem en Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) van 29 juni 2009 over de bouw van koopwoningen aan de Kerstraat te Leefdaal, op te zeggen.

OCMW Bertem betaalt aan Vlabo de contractueel voorziene vergoeding van 5000 euro voor de geleverde prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2019