AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 maart 2019

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 15/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKKOORDVERKLARING VERTEGENWOORDIGING OCMW BERTEM IN RAAD VAN BESTUUR IGO.

Publicatiedatum: 15/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

BOUWPROJECT KERSTRAAT. VERBREKING OVEREENKOMST VLABO.

Publicatiedatum: 15/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 15/03/2019