AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 17/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

NOTULEN. MEDEDELING KANTMELDINGEN.

Publicatiedatum: 17/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME ONTSLAG LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST THOMAS GOOSSENS.

Publicatiedatum: 17/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN JEROEN STRUMANE.

Publicatiedatum: 17/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

Publicatiedatum: 17/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 17/01/2022