BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 18 februari 2019

Van 20.42 uur tot 20.50 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

 

Toelichting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. KENNISNAME VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG EN VERVANGING DOOR GUIDO YSERBIJT.

 

Toelichting

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verhindering van raadslid Jenne Van Cortenberg (CD&V) wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, van 6 februari 2019 tot en met 3 mei 2019.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vervanging van raadslid Jenne Van Cortenberg door Guido Yserbijt gedurende de periode van haar verhindering.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

ENERGIEHUIS. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN IGO DIV, GEMEENTE EN OCMW BERTEM OVER HET ENERGIEHUIS.

 

Toelichting

OCMW Bertem doet momenteel een beroep op de diensten van het Energiehuis van IGO div in verband met het verstrekken van de Vlaamse energieleningen. Sinds 1 januari 2019 is de 2% lening voor particulieren weggevallen, de 0% lening voor de doelgroep blijft overeind. De Vlaamse regering heeft op 14 december 2018 beslist om het Energiehuis ook andere opdrachten toe te bedelen. Samengevat zullen volgende taken in de toekomst uitgevoerd worden door het Energiehuis:

  • inrichten van een energieloket
  • gestructureerde basisinformatie aanbieden over relevante energiebeleidsmaatregelen, premies, leningen en energetische renovatie
  • particulieren begeleiden en ondersteunen bij aanvragen van premies en leningen, leveranciersvergelijkingen, offertevergelijkingen energetische renovatiewerken, interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat, ook wel renovatiebegeleiding genoemd.
  • uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen.

 

De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO div, de gemeente en het OCMW betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO div het lokale Energiehuis is en naast het verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor de uitvoering van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN BELEIDS- EN KREDIETCOMITÉ ENERGIEHUIS.

 

Toelichting

Yvette Laes, raadslid, wordt namens OCMW Bertem afgevaardigd als effectief lid in het beleidscomité en het kredietcomité van het Energiehuis.

Jan De Keyzer, raadslid, wordt namens OCMW Bertem afgevaardigd als plaatsvervangend lid in het beleidscomité en het kredietcomité van het Energiehuis.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ELK ZIJN HUIS CVBA.

 

Toelichting

Greet Goossens, schepen, wordt aangeduid als afgevaardigde voor OCMW Bertem in de algemene vergadering van Elk zijn Huis cvba.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 februari 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2019