AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 november 2020

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

RAADSLEDEN. KENNISNAME EINDE VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

RECHTSPOSITIEREGELING. VASTLEGGING VERVANGENDE FEESTDAGEN EN VERVANGEND BETAALD VERLOF FEESTDAGEN 2021.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING LOKAAL BESTUUR BERTEM.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING OCMW-CLIËNTEEL TEWERKGESTELD IN HET KADER VAN ART. 60 §7 OCMW-WET.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

ARBEIDSREGLEMENT. GOEDKEURING ARBEIDSREGLEMENT LOKAAL BESTUUR BERTEM.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 16 DECEMBER 2020 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

THUISDIENSTEN OCMW. GOEDKEURING REGLEMENT DOELGROEPAFBAKENING POETSDIENST.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

ENERGIEARMOEDE. GOEDKEURING DEELNAME SYSTEEM MINIMALE LEVERING AARDGAS 2020-2021.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2020

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 13/11/2020