AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer, Jurgen Gyns en Bart Vander Elst

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JANUARI 2023 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JANUARI 2023 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 16 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 21/11/2022