AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 januari 2024

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer, Jurgen Gyns en Bart Vander Elst

Algemeen directeur:

Bart Devisch

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING LOKAAL BESTUUR BERTEM.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

WEGENIS. GOEDKEURING VOLMACHT TOT DE OPHEFFING VAN DE GEMEENTEWEG VOETWEG NR 53.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 22/01/2024