AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 april 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Pieter Sempels, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny en Hans Neckebrouck

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

BESTUURSZAKEN. MEDEDELING GEACTUALISEERD OVERZICHT DEELNAME VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

ARBEIDSREGLEMENT. GOEDKEURING REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN MOBIELE TOESTELLEN ALS BIJLAGE BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT LOKAAL BESTUUR BERTEM.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 16/04/2021