AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Jurgen Gyns

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN 2020-2025: EERSTE SEMESTER 2022.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 22/08/2022