AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 januari 2021

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Maria Andries, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Peter Persyn, Pieter Sempels, Hans Neckebrouck en Sonia Stiasteny

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. AKTENEMING SAMENSTELLING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAST BUREAU.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. KENNISNAME INSTALLATIE LID BCSD KIM DE BONTRIDDER.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

AUDIT VLAANDEREN. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORT VAN AUDIT VLAANDEREN OVER DE REALISATIE VAN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDITOPDRACHT BIJ OCMW BERTEM.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING OCMW BERTEM 2019.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ELK ZIJN HUIS CVBA.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING EENMALIGE VERHOGING VAN DE EINDEJAARSTOELAGE VOOR PERSONEELSLEDEN IN DE THUISDIENSTEN IN NAVOLGING VAN HET VIA6 DEELAKKOORD 2020.

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 15/01/2021