AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 november 2021

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 17 DECEMBER 2021 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 15 DECEMBER 2021 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING. VASTLEGGING VERVANGENDE FEESTDAGEN EN VERVANGEND BETAALD VERLOF FEESTDAGEN 2022.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECURRENTE VERHOGING VAN DE EINDEJAARSTOELAGE VANAF 2021 VOOR PERSONEELSLEDEN IN DE THUISZORGDIENSTEN IN NAVOLGING VAN HET VIA6 DEELAKKOORD 2020.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECURRENTE VERHOGING VAN DE EINDEJAARSTOELAGE VANAF 2021 VOOR PERSONEEL LOKALE BESTUREN IN NAVOLGING VAN SECTORAAL AKKOORD VAN 9 JUNI 2021.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING LOKAAL BESTUUR BERTEM 2020.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

TOELAGEN. STOPZETTING SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE.

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 19/11/2021