AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 26 november 2019

Van 21 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

OCMW. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 20 DECEMBER 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER OCMW.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

WARME MAALTIJDEN. MEDEDELING NIEUWE WERKWIJZE BEDELING WARME MAALTIJDEN.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

ENERGIEARMOEDE. GOEDKEURING DEELNAME SYSTEEM MINIMALE LEVERING AARDGAS 2019-2020.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

BELFIUS. GOEDKEURING VOLMACHTEN SOCIALE REKENINGEN.

Publicatiedatum: 14/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 26 november 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 14/11/2019