AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 20.30 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck en Roos De Backer

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 24 JUNI 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT OCMW-VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 22 JUNI 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

PERSONEELSFORMATIE. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM.

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME JAARVERSLAG THUISDIENSTEN

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

KENNISNAME GEACTUALISEERD KWALITEITSHANDBOEK DGAT

Publicatiedatum: 23/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 23/05/2022