AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 december 2019

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Voorzitter vast bureau:

Joël Vander Elst

Leden Vast Bureau:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

ZITTINGEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING OCMW BERTEM 2018.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. VASTSTELLING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER. AANPASSING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

WARME MAALTIJDEN. GOEDKEURING TIJDELIJKE VERLENGING CONTRACT TRAITEUR.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE VERKOOP LANDBOUWPERCEEL NIEUWSTRAAT ZN DOOR OCMW BERTEM AAN GEMEENTE BERTEM IN HET KADER VAN RUIL VAN GRONDEN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUWE SPORTHAL.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING ERFPACHTOVEREENKOMST DORPSTRAAT 495 TE LEEFDAAL.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.