AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 april 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn, Jimmy Geyns en Guido Yserbijt

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AFVAARDIGING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER SOCIAAL VERHUURKANTOOR SPIT.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

AFVAL. AANPASSING POLITIEREGLEMENT BEHEER VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

ROOILIJNPLAN WALENPOT. GOEDKEURING ONDERTEKENDE AFSTANDSBELOFTES.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

SCHOLENGEMEENSCHAP KHAMSA. GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG SCHOLENGEMEENSCHAP KHAMSA.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

CENTRAAL KERKBESTUUR. GOEDKEURING PASTORIEPLAN.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING ILV SPORTREGIO DIJLE & HAGELAND.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN KUNGFU ACTIVITEITEN INGERICHT DOOR HET GEMEENTEBESTUUR.

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.