AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 augustus 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Iris De Smet

 


Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

INTERGEMEENTELIJK WOONPROJECT. OPHEFFING INTERLOKALE VERENIGING EN GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAAG LOKAAL WOONBELEID.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING NEERIJSE STEENWEG INNAME 4.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

TERVUURSESTEENWEG MODULE 10. OPNAME PRIVATE GRONDEN IN HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

HERAANLEG KRUISPUNT BOSSTRAAT - VUIKELAAN. GOEDKEURING RAMING, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS VRIJETIJDSREGIO.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

EERSTELIJNSZONE LEUVEN-ZUID. AFVAARDIGING ZORGRAAD.

Publicatiedatum: 16/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 16/08/2019