AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 juni 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Yvette Laes en Maria Andries

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 11 SEPTEMBER 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

VERBOUWING ZONE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEHUIS NAAR EEN ONTHAALZONE MET KANTOREN EN SPREEKRUIMTES. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN OPDRACHT FA861.11/437.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. UITTREDING UIT DE INTERLOKALE VERENIGING "SPORTREGIO DIJLE & HAGELAND".

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

BUDGET. GOEDKEURING JAARREKENING 2018.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

ZEFIER CVBA. GOEDKEURING GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INVENTARIS EN ONDERZOEK VAN WOONRESERVEGEBIEDEN EN OPMAAK GEBIEDSGERICHT RUP VERONA. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLUIT VAN 12 JUNI 2019 OVER DE WIJZIGING VAN DATUM INDIENING OFFERTES EN DATUM INFORMATIEVERGADERING/PLAATSBEZOEK.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

TOEGEVOEGD PUNT. BESPREKING EN HERZIENING GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 28 MEI 2019 M.B.T. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

OPRICHTING VAN DE PROJECTVERENIGING VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK (BERTEM, HOEILAART, HULDENBERG, OVERIJSE EN TERVUREN). GOEDKEURING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

PERSONEEL ONDERWIJS. VASTSTELLING ALGEMEEN KADER SELECTIEPROCEDURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

REGLEMENTEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS. AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT GBS LEEFDAAL EN GBS BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING REKENINGEN IT-PUNT.

Overzicht punten

Zitting van 25 juni 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.