AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 28 mei 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

GEMEENTERAADSLEDEN. KENNISNAME EINDE VERHINDERING RAADSLID JENNE VAN CORTENBERG.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING IGO 28 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 14 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IVERLEK 14 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AKTENAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE 26 JUNI 2019 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INTEGRAAL WATERBELEID. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS BEKKENBESTUUR DIJLE-ZENNEBEKKEN.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING MILIEURAAD.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING MOBILITEITSRAAD.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. OPRICHTING EN SAMENSTELLING JEUGDRAAD.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER. VERLENGING DIVERSE ADVIESRADEN.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

INVENTARIS EN ONDERZOEK VAN WOONRESERVEGEBIEDEN EN OPMAAK GEBIEDSGERICHT RUP VERONA. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

VOETPADEN KORBEEKSE KERKSTRAAT. GOEDKEURING RAMING, LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 28 mei 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 17/05/2019