AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer, Jurgen Gyns en Bart Vander Elst

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

INTERCOMMUNALE. VERLENGING VAN 18 JAAR VAN IGS HOFHEIDE.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

INTREKKING VAN GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 30 AUGUSTUS 2022 INZAKE DE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

ERFPACHT PASTORIJ BERTEM. VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

ALGEMEEN DIRECTEUR. VACANTVERKLARING FUNCTIE ALGEMEEN DIRECTEUR (DECRETALE GRAAD).

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

TOEKENNEN NOMINATIEVE SUBSIDIE VOOR DAKWERKEN CLUBLOKAAL FC KNEPPER LEEFDAAL. NOMINATIEVE SUBSIDIE FC KNEPPER LEEFDAAL.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

RIOLERINGSPROJECT MET REGENWATERAFVOERSTELSEL TE LEEFDAAL CENTRUM. VASTSTELLING VOORLOPIGE ONTEIGENING PERCEEL DORPSTRAAT 512.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

TRAGE WEGEN. DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN VERLEGGING VAN DE VOETWEG 49 IN HET KADER VAN DE BOUWONTWIKKELINGSPROJECT "BERTEM TRAMSTATIE" OMGEVINGSAANVRAAG OMV_2022061496.

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 19/09/2022