AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer, Jurgen Gyns en Bart Vander Elst

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. KENNISNAME HALFJAARLIJKS VERSLAG OVER DE UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN IVERLEK.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. KENNISNAME HALFJAARLIJKS VERSLAG OVER DE UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN RIOBRA.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING RIOBRA 19 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVERLEK 22 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ECOWERF 14 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE VAN 21 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGS HOFHEIDE VAN 25 JANUARI 2023 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JANUARI 2023 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN 18 JANUARI 2023 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING IGO 16 DECEMBER 2022 EN VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN ELEKTRICITEIT EN GAS OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S - ORGANISATIE VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG 2023-2025.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

OPENBARE WERKEN. GOEDKEURING AANLEG FIETSSNELWEG F29.

Publicatiedatum: 21/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 21/11/2022