AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 januari 2024

Van 20.15 uur tot 20.45 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer, Jurgen Gyns en Bart Vander Elst

Algemeen directeur:

Bart Devisch

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

Maria Andries

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

BESTUURLIJK TOEZICHT. KENNISNAME BESLUIT PROVINCIEGOUVERNEUR OVER DE KLACHT WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE VLAAMSE VLAG EN HET NIET UITVOEREN VAN HET VOLKSLIED VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OP DE HERDENKING VAN DE WAPENSTILSTAND.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING LOKAAL BESTUUR BERTEM.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING OVEREENKOMST VAN ERFDIENSTBAARHEID VOOR DE AANLEG VAN RIOLERING LANGSHEEN DE MEERBEEKSESTEENWEG IN HET AQUAFIN PROJECT 22.485.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AANKOOPOPTIE LOT BUURTTERREIN GRAUWE STEENBERG.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

SELECTIEVE INZAMELING AFVAL. GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT VERKOOP PMD-ZAKKEN EN KLEINE COMPOSTEERBARE ZAKKEN.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

RETRIBUTIEREGLEMENT. GOEDKEURING INGEBRUIKNAME VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM EN VERNIEUWING RETRIBUTIEREGLEMENT VASTGOEDINFORMATIE.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

TRAGE WEGEN. DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN OPHEFFING VAN GEDEELTE VAN GEMEENTEWEG VOETWEG 53 IN HET KADER VAN DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2023099231.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

PLANOLOGISCH ATTEST. AFLEVERING GEDEELTELIJK GUNSTIG PLANOLOGISCH ATTEST AAN GAËL TACK NAMENS BV TARGA TUINEN GEHUISVEST IN 3060 BERTEM, OUDE BAAN 65, SECTIE A NRS. 453H, 454E, 455B EN 445B.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

TRAGE WEGEN. DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN VERLEGGING VAN DE VOETWEG NR 40 IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN IN 3060 BERTEM, EGENHOVENSTRAAT, SECTIE C NRS. 607A2 EN 607Z.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 22/01/2024