AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 20 uur tot 20.30 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Eddy Vranckx

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Iris De Smet, Roland Gustin, Jimmy Geyns, Sonia Stiasteny, Hans Neckebrouck, Roos De Backer en Jurgen Gyns

Waarnemend algemeen directeur:

Kris Philips

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

RAADSLEDEN. KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID GRIET VERHENNEMAN.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

GEMEENTERAADSLEDEN. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN BART VANDER ELST.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

GEMEENTERAADSLEDEN. EEDAFLEGGING BART VANDER ELST.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

REGLEMENTEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS. AANPASSING SCHOOLREGLEMENT GBS LEEFDAAL EN GBS BERTEM.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN 2020-2025: EERSTE SEMESTER 2022.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

WIJZIGENDE BASISAKTE - RESIDENTIE IMPALA DORPSPLEIN LEEFDAAL

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. KENNISNAME JAARVERSLAG EN GOEDKEURING JAARREKENING VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

RAAMOVEREENKOMST VOOR HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN AAN WEGEN MET GIETASFALT. MANDAAT AAN GEMEENTE TERVUREN VOOR HET VOEREN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

AFVALINZAMELING. POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

AANSTELLING GAS-VASTSTELLERS ECOWERF INZAKE TIJDELIJKE VASTE SLUIKSTORTCAMERA'S TER BESTRIJDING VAN SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL AAN GLASBOLSITES EN ANDERE SLUIKSTORTHOTSPOTS.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

AFVAL. PLAATSING TIJDELIJKE VASTE CAMERA'S DOOR AFVALINTERCOMMUNALE ECOWERF TER BESTRIJDING VAN SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL AAN GLASBOLSITES EN ANDERE SLUIKSTORTHOTSPOTS.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

OMVORMING SOCIALE WOONMAATSCHAPPIJ: STAPPENPLAN NAAR JUNI 2023.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

ROOILIJNPLANNEN. DEFINITIEVE VASTSTELLING ROOILIJNPLAN MEERBEEKSESTEENWEG EN GOEDKEURING BIJHORENDE GRONDINNEMINGSPLANNEN IN HET KADER VAN AANLEG FIETSPAD.

Publicatiedatum: 22/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 22/08/2022