AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 24 september 2019

Van 20 uur tot 21 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 13/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING TOETREDING TOT VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL CVBA / POOLSTOK.

Publicatiedatum: 13/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING AANPASSING CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL VOOR DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING, INZAMELING OP AFROEP, VIA SORTEERSTRATEN EN DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK.

Publicatiedatum: 13/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

WIJK-WERKEN. OPRICHTING STUURGROEP WIJK-WERKEN EN DELEGATIE BEVOEGDHEID AANVRAGEN AFWIJKINGEN ACTIVITEITEN WIJK-WERKEN.

Publicatiedatum: 13/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 24 september 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.

Publicatiedatum: 13/09/2019