BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 februari 2019

Van 15.55 uur tot 16.45 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN. GOEDKEURING EXTRA BEGELEIDING SNEEUWKLASSEN GBS LEEFDAAL 11 MAART TOT EN MET 19 MAART 2019.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

AANKOOP ZIJPANELEN REKKEN BIBLIOTHEEK BERTEM. GOEDKEURING PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

OVERKAPPING ZANDBAK EN SPEELPLAATS KLEUTERSCHOOL GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BERTEM. GOEDKEURING VOORLOPIGE OPLEVERING.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VRIJE TIJD. BESPREKING EINDVERSLAG STAKEHOLDERSVERGADERINGEN DRUIVENSTREEK.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. AMBTSHALVE SCHRAPPING.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

LEEFMILIEU. KENNISNAME UITSTEL PROJECT 'OPHALING ASBEST AAN HUIS' WEGENS ONVOLDOENDE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN BIJ DE OVAM.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN NIC BAUTERS VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS IN 3060 KORBEEK-DIJLE, NIJVELSEBAAN 72, SECTIE A NR 16F.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

ROLLEND MATERIEEL. GOEDKEURING VERKOOP VERLATEN VOERTUIGEN.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

AANKOOP VAN EEN NIEUWE HAKSELAAR. GOEDKEURING GUNNING.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD 27STE MEMORIAL PHILIPPE VAN CONINGSLOO OP ZONDAG 9 JUNI 2019.