BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 maart 2019

Van 14.40 uur tot 16.15 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

WERKZAAMHEDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

AFDELING MENS. OPSTART PROCEDURE VIA INTERNE PERSONEELSMOBILITEIT VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MENS OP NIVEAU C1-C3.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

AFDELING INTERNE ZAKEN. OPSTART PROCEDURE VIA INTERNE PERSONEELSMOBILITEIT VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ONTHAAL OP NIVEAU C1-C3.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

BELASTINGEN. UITVOERBAARVERKLARING BELASTINGKOHIER VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER AANSLAGJAAR 2018/2.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

JEUGDRAAD. KENNISNAME ONTSLAG EN VERVANGING LID.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

TOERISME. KANDIDATUURSTELLING MYSTERIEUZE BOSSEN 2019.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

JEUGD. BESPREKING OVERNAME JEUGDHUIS DEN BOKAL.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. HERZIENING SUBSIDIES ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

EUROPESE VERKIEZINGEN. INSCHRIJVING VAN DE NIET-BELGISCHE EU-BURGERS OP DE KIEZERSLIJST.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

OVEREENKOMST INL-PLOEGEN. VERSCHUIVING UREN 2019.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG STYLIO. KENNISNAME BEROEP TEGEN DE VERGUNNING VAN DE DEPUTATIE VAN 11 OKTOBER 2018 VOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG VAN STYLIO VOOR HET BOUWEN VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW MET HORECA EN HANDELS-/KANTOORRUIMTE IN 3061 LEEFDAAL, DORPSTRAAT, SECTIE F NRS. 177L, 177S, 177T EN 178P.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. KENNISNAME BESLUIT DEPUTATIE VOOR ALEXANDER MOEYS VOOR AFBRAAK VAN EEN OVERDEKTE STAANPLAATS, HET VERBOUWEN VAN EEN BESTAANDE OPSLAG- EN STOCKAGEHAL, HET BIJBOUWEN VAN EEN OPSLAG- EN STOCKAGEHAL MET DEMONSTRATIERUIMTES EN DE GEMEENTELIJKE HERAANLEG VAN DE OMGEVINGSAANLEG EN DE REGULARISATIE VAN EEN WONING AS-BUILT, IN 3060 KORBEEK-DIJLE, NIJVELSEBAAN 215, SECTIE B NRS. 317L, 317M, 325B, 332, 334A, 335, 337G EN 430B.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN MARC POELS EN KRISTIEN DALEMANS VOOR HET BOUWEN VAN EEN NIEUWE WONING IN 3060 KORBEEK-DIJLE, BEEKSTRAAT 8, SECTIE B NR 503A.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN PIET CALLEWAERT EN KRISTINA CASTEELS VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZWEMBAD IN 3060 BERTEM, BOSSTRAAT 274, SECTIE A NR 221C2.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN DIEDERD ESSELDEURS VOOR HET BOUWEN VAN EEN CARPORT IN 3061 LEEFDAAL, NEERIJSE STEENWEG, SECTIE F NR 178M.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORVERKOOPRECHT LANDBOUWGROND AFD. 3 SECTIE D NUMMER 321.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG EANDIS VOOR UITBREIDING VAN HET AARDGASNET MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE GRENSSTRAAT TE LEEFDAAL.

Overzicht punten

Zitting van 4 maart 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG TELENET VOOR HET VERVANGEN VAN EEN TELECOMLEIDING MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE ZONNEBLOEMLAAN TE LEEFDAAL.