BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 1 april 2019

Van 14.30 uur tot 16.20 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joel Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Margaretha Goossens en Joery Verhoeven

Waarnemend algemeen directeur:

Daniel Sterckx

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

TELECOMMUNICATIECONTRACT VLAAMSE OVERHEID. BESLISSING VAN DE GEMEENTE BERTEM OM EEN BEROEP TE DOEN OP DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE RAAMOVEREENKOMSTEN VOOR “TELECOMMUNICATIEDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE VLAAMSE OVERHEID, LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN“.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. HERNUMMERING WONINGEN FR. DOTTERMANSSTRAAT 5 EN VOSSENSTRAAT 2.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. HERNUMMERING KRUISSTRAAT 1.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJK WOONPROJECT. GOEDKEURING COMPROMISVOORSTEL CLUSTERING WOONPROJECTEN IGO.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

BRANDVEILIGHEID. GOEDKEURING VERLENGING VERKOOP ROOKMELDERS.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT DORPSTRAAT 365 TE 3061 BERTEM.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT TERVUURSESTEENWEG 42 TE 3060 BERTEM.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN JOZEF VANDERMOSTEN VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN WONING IN 3061 LEEFDAAL, DORPSTRAAT 314, SECTIE C NRS. 372M2 EN 372N2.

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 1 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN SOFIE DEVOLDER VOOR HET PLAATSEN VAN VERLICHTE RECLAMEBORDEN IN 3060 BERTEM, TERVUURSESTEENWEG 48, SECTIE A NR 542K2.

Publicatiedatum: 02/04/2019