NOTULEN VAN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 7 januari 2019

Van 14.45 uur tot 15.15 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Marc Morris

 


Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-BARTHOLOMEUS KORBEEK-DIJLE VAN 17 DECEMBER 2018.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. VASTSTELLING BEVOEGDHEDEN COLLEGELEDEN.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

BELASTINGEN. UITVOERBAARVERKLARING BELASTINGKOHIER TWEEDE VERBLIJVEN AANSLAGJAAR 2018.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

TOELAGEN. GOEDKEURING SUBSIDIES AAN ERKENDE CULTURELE VERENIGINGEN.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

BIODIVERSITEIT. BESPREKING VERDELING BLOEMENZAAD VOOR INSTANDHOUDING BIJENPOPULATIE - INTERESSEPEILING.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN CHARLOTTE COLSON VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZWEMBAD, POOLHOUSE EN TERRAS IN 3061 LEEFDAAL, HAMMEVELD 63, SECTIE A NR 361L4.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. WONING IN 3061 LEEFDAAL, MEZENSTRAAT 9, SECTIE B NR 304T.

Publicatiedatum: 03/03/2019
Overzicht punten

Zitting van 7 januari 2019

 

GELUIDSACTIEPLAN 2019-2023 LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL. ONDERSCHRIJVING ADVIES EN BEZWAAR WERKGROEP LEUVEN 2019-01 ACTIEPLAN BRUSSEL-NATIONAAL.

Publicatiedatum: 03/03/2019