BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 8 april 2019

Van 14.40 uur tot 16.20 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Joery Verhoeven

 


Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN CENTRAAL KERKBESTUUR VAN BERTEM VAN 28 MAART 2019.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

AANKOOP KOPIEERPAPIER. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNING.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

DIENSTVERLENING INTERLEUVEN. GOEDKEURING SAMENWERKINGSVOORSTEL INTERGEMEENTELIJKE GIS-COÖRDINATIE.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

DATA PROTECTION OFFICER. KENNISNAME WIJZIGING DPO GEMEENTE, OCMW EN SCHOLEN.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. GOEDKEURING VERWERKINGSOVEREENKOMST INTERLEUVEN.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

COLLECTEN. GOEDKEURING STICKERVERKOOP RODE KRUIS.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN ORGANISATIE EN SUBSIDIE BUURTFEEST BLANKAART.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

INTERGEMEENTELIJK WOONPROJECT. GOEDKEURING DEFINITIEVE CLUSTERING WOONPROJECTEN IGO.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AFWIJKING GELUIDSNORMEN OMGEVING 100 DB(A).

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN. AKTENAME NIET-RECHTSGELDIGE MELDING VAN FANNY GOUSSAERT VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN WONING IN 3060 BERTEM, TERVUURSESTEENWEG 99, SECTIE C NR 182Z2.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT GERZENSTRAAT 5 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT DORPSTRAAT 508 TE 3061 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

WOONKWALITEIT. INSCHRIJVEN OP AANBOD INTERLEUVEN VOOR VERLENGING ENERGETISCHE RENOVATIEBEGELEIDING VOOR PARTICULIEREN DOOR IGO.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

DOORLICHTING RISICO'S EN VERZEKERINGSPOLISSEN. KENNISNAME PLAATSING OPDRACHT TOT BEGELEIDING OVERHEIDSOPDRACHT VERZEKERINGEN VOOR DE LOKALE BESTUREN VAN HERENT, BERTEM EN KORTENBERG DOOR HET GEMEENTEBESTUUR VAN KORTENBERG.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

GAS STILSTAAN EN PARKEREN. PRINCIPIËLE BESLISSING TOT TOETREDING TOT HET PROVINCIAAL SYSTEEM VOOR DE AFHANDELING VAN OVERTREDINGEN BETREFFENDE STILSTAAN, PARKEREN EN DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103.

Overzicht punten

Zitting van 8 april 2019

 

BUURTINFORMATIENETWERK. GOEDKEURING AANKOOP VAN DE BIN-MODULE VAN BE-ALERT.