BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 22 januari 2024

Van 14 uur tot 15 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Bart Devisch

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

DIENST OPENBARE WERKEN. GOEDKEURING AANLEG WERVINGSRESERVE VOLTIJDS CONTRACTUEEL TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN D1-D3.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

TECHNISCH ASSISTENT POETS. VASTSTELLING RESULTAAT AANLEG WERVINGSRESERVE.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

DIENST INTERNE ZAKEN. GOEDKEURING VERMINDERING PRESTATIES.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

CHIRO BERTEM. GOEDKEURING TOELATING TEAMBUILDINGSWEEK 12 FEBRUARI TOT 16 FEBRUARI 2024.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

SPEELPLEIN KATTESTROOF. GOEDKEURING AFSPRAKENNOTA GEBRUIK LOKALEN GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BERTEM PASEN 2024.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

EVENEMENTEN. GOEDKEURING TOELATING CARNAVALBAL 2024.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE WIELERWEDSTRIJD DE BRABANTSE PIJL OP 10 APRIL 2024.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

EVENEMENTEN. GOEDKEURING TOELATING GROEPSFEEST EN FUIF.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

EVENEMENTEN. GOEDKEURING TOELATING OUDERFUIF ASPI'S.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

ENERGIE. GOEDKEURING KLIMAAT PROJECT ZONNETELLER.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

LEEFMILIEU. GOEDKEURING OMV_2024003765 (OMG 2024 2) GELEGEN RAPIDPARK VOOR BEMALING VOOR ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

OMGEVINGSVERGUNNING. GOEDKEURING AANVRAAG VOOR HET SLOPEN VAN BESTAANDE WONING EN OPBOUW NIEUWE WONING IN 3060 BERTEM, ALSEMBERGLAAN 13, SECTIE A NR 532X.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

OMGEVINGSVERGUNNING. GOEDKEURING AANVRAAG VOOR HET VERBOUWEN VAN DE WONING IN 3061 LEEFDAAL, LINDENDREEF 3, SECTIE B NR 290B3.

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 januari 2024

 

OMGEVINGSVERGUNNING. GOEDKEURING AANVRAAG VOOR HET UITBREIDEN EN VERBOUWEN VAN DE WONING IN 3060 BERTEM, NIJVELSEBAAN 264, SECTIE B NR 443M.

Publicatiedatum: 29/01/2024