BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 11 maart 2019

Van 15.15 uur tot 16.20 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID. GOEDKEURING VERWERKINGSOVEREENKOMST CIPAL SCHAUBROECK.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

TOEZICHT SCHOLEN. AANLEG WERVINGSRESERVE DEELTIJDS CONTRACTUEEL TECHNISCH ASSISTENT TOEZICHT SCHOLEN.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN MULTIFUNCTIONALS, PRINTERS EN EEN UNIVERSEEL BEHEERSYSTEEM 2018/003. GOEDKEURING DEELNAME RAAMOVEREENKOMST.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

BELASTINGEN. UITVOERBAARVERKLARING BELASTINGKOHIER VERHUUR VOERTUIGEN AANSLAGJAAR 2018.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

SPORTKAMP. GOEDKEURING OVEREENKOMST MET SPORTA.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

INRICHTING BIBLIOTHEEK BERTEM. GOEDKEURING BRUIKLEENOVEREENKOMST KRINGWINKEL WESPELAAR.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT GERZENSTRAAT 12 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT DORPSTRAAT 623 TE LEEFDAAL.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG FLUVIUS VOOR HET VERNIEUWEN VAN HET ONDERGRONDS ELEKTRICITEITSNET MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE DORPSTRAAT, GERZENSTRAAT EN TERVUURSESTEENWEG TE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG DE WATERGROEP VOOR HET VERNIEUWEN VAN DE DRINKWATERLEIDING MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE GERZENSTRAAT TE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

PASTORIJ BERTEM. BESPREKING VERSLAG VERGADERING HERINRICHTING PASTORIJTUIN.