BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 25 maart 2019

Van 15.30 uur tot 16 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joel Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Margaretha Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Waarnemend algemeen directeur:

Joke Van Gansberghe

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

DRAADLOOS INTERNET. GOEDKEURING AANVRAAG VOUCHER IN KADER VAN 'WIFI4EU'-PROJECT.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VRIJETIJDSDIENSTEN. BESPREKING VOORSTEL VAN STATUTEN.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL. GOEDKEURING PROJECTAANVRAAG.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

PILOOTPROJECT INTERGEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEIDSPLAN. GOEDKEURING KANDIDAATSTELLING.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT VOSSENSTRAAT 46 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

AANLEG VOETPADEN BEGIJNENSTRAAT, BLANKAART, BROEKSTRAAT EN LEUVENSTRAAT. GOEDKEURING DEFINITIEVE OPLEVERING.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNINGEN. GOEDKEURING SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET DIENSTJAAR 2019 VOOR HET UITVOEREN VAN KLEINE DRINGENDE WERKEN DOOR PROXIMUS.

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. DE ASFALTERINGSWERKEN IN DE DORPSTRAAT.