NOTULEN VAN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 2 januari 2019

Van 14.40 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Tom Philips, Joery Verhoeven en Eddy Vranckx

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

ONTHAAL NIEUWE INWONERS 2019. VOORSTEL DATUM.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

HOUTVERKOOP. TOEWIJZING LOT GBE-70 HERVERKOOP DIENSTJAAR 2019.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. BOUWPERCEEL IN 3060 BERTEM, TERVUURSESTEENWEG ZN, SECTIE C NR 194N6.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN DIEGO VAN HOEYMISSEN VOOR HET VELLEN VAN BOMEN IN 3060 KORBEEK-DIJLE, BEEKSTRAAT 10, SECTIE B NR 503B.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

EXCLUSIVITEITSCONTRACT INTERLEUVEN. OPDRACHT AAN INTERLEUVEN VOOR OPMAAK VAN EEN TECHNISCH ONTWERP MET RAMING EN BESTEK VOOR HET HERAANLEGGEN VAN HET KRUISPUNT BOSSTRAAT - VUIKELAAN TE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

LEVEREN OP AFROEP VAN WEGENZOUT VOOR SNEEUW EN IJZELBESTRIJDING IN 2019, 2020, 2021 EN 2022. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

AANKOOP WERKTUIGDRAGER MET MAAIDEK EN ONKRUIDBORSTEL. STOPZETTING VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE.

Overzicht punten

Zitting van 2 januari 2019

 

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNINGEN. GOEDKEURING SIGNALISATIEVERGUNNING INTERVENTIES VAN JACOPS NV IN OPDRACHT VAN TELENET, PROXIMUS EN HET VLAAMSE GEWEST (EMT) VOOR DIENSTJAAR 2019.