BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 18 maart 2019

Van 15 uur tot 17 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. AANPASSING VOORDRACHT BESTUURDERS RAAD VAN BESTUUR ECOWERF.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

REPROBEL. GOEDKEURING BIJVOEGSEL NR. 1 BIJ DE LOPENDE OVEREENKOMST TUSSEN REPROBEL EN GEMEENTEBESTUUR BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

VERNIEUWING TELEFOONCENTRALE. PRINCIPIËLE GOEDKEURING STOPZETTING 02-NUMMERS OCMW BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

SOCIALE ZAKEN. BESPREKING OPHANGEN REGENBOOGVLAG.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

INTERGEMEENTELIJK WOONPROJECT. GOEDKEURING CLUSTERING WOONPROJECTEN IGO.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

GEZONDHEIDSBELEID. GOEDKEURING DEELNAME GEZONDHEIDSENQUÊTE.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

VERKIEZINGEN. VASTSTELLING PRIJS KIEZERSLIJST 1 MAART 2019.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

IONISERENDE STRALINGEN. KENNISGEVING OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING INRICHTING KLASSE III AAN DUCUROIR GERALDINE, TERVUURSESTEENWEG 206 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

HUISVUIL. AANVRAAG TOELATING INZAMELING PAPIER EN KARTON DOOR DE ZORGHOEVE VZW.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT SCHOOLBERG 5 EN NIJVELSEBAAN 144 TE 3060 BERTEM (KORBEEK-DIJLE).

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

RAAMCONTRACT ASFALTERINGSWERKEN 2017-2021. BESPREKING LIJST ASFALTERINGSWERKEN 2019.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

ALTERNATIEF ONKRUIDBEHEER 2019-2022. GOEDKEURING GUNNING.

Overzicht punten

Zitting van 18 maart 2019

 

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNINGEN. GOEDKEURING SIGNALISATIEVERGUNNING INTERVENTIES VAN ENGIE FABRICOM VOOR DIENSTJAAR 2019.