BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 29 april 2019

Van 14.50 uur tot 15.40 uur

 

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester:

Greet Goossens

Schepenen:

Marc Morris, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

 


Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

VERKIEZINGEN. AANVRAAG TOELATING VERKOOP OP VERKIEZINGSDAG 26 MEI 2019.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

BEMIDDELINGSDIENST GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES LEUVEN. KENNISNAME ACTIVITEITENRAPPORT BEMIDDELING GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WERKINGSJAREN 2017 (DEEL) EN 2018.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

GEZONDHEIDSENQUÊTE. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

ERKENDE VERENIGINGEN. AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

SPORTAANBOD. GOEDKEURING ORGANISATIE TAI CHI LESSEN EN OVEREENKOMST LESGEVER.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

NATUURBESCHERMING. KENNISNAME WIJZIGING ZOEKZONE PLAATSEN VAN KUNSTNESTEN VOOR HUISZWALUW.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING DYLS. KENNISNAME ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN INZAKE DE STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG VAN DYLS CONSTRUCT VOOR DE NIEUWBOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE IN 3061 LEEFDAAL, DORPSTRAAT.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT HEGGESTRAAT 12 TE 3061 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN. AKTENAME MELDING VAN DIRK DEHERTOG VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TERRAS OP DE EERSTE VERDIEPING IN 3061 LEEFDAAL, EVERBERGSESTEENWEG 37, SECTIE C NR 7A3.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING ST.-FRANCISCUSBERG 17, 19, 21 EN 23. AANVRAAG VAN ALFA-WOONPROJECTEN VOOR HET BOUWEN VAN 4 HALFOPENWONINGEN IN 3060 BERTEM, ST.-FRANCISCUSBERG 17, 19, 21 EN 23, SECTIE C NR 194B4.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

RISICOGRONDEN. SCHRAPPING RISICOGROND AGRI VAN SCHOOTE BVBA, HOOGVELD TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

RISICOGRONDEN. SCHRAPPING RISICOGROND DECOSTER, BOSSTRAAT 169 TE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

NUTSMAATSCHAPPIJEN. AANVRAAG TELENET VOOR HET VERVANGEN VAN EEN TELECOMLEIDING MET BIJHORENDE GRONDWERKEN LANGS DE CORBIELAAN TE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN WIELERWEDSTRIJD INTERNATIONAL BELGIAN YOUTH TOUR OP 6 JULI 2019.